ข้อสอบ 9 วิชาสามัญคณิต 1 (พร้อมเฉลย)

ข้อสอบ 9 วิชาสามัญคณิต 1 (พร้อมเฉลย)

  • วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562
  • จำนวน 30 ข้อ เวลาในการทำข้อสอบ 90 นาที

เฉลย โดย พี่ปั้น Smartmathpro