กำหนดการสอบ Smart-1 ปี 2558 (และข้อควรรู้)

ตารางสอบ Smart-I ปี 2558

ตารางสอบ Smart-I ปี 2558
ตารางสอบ Smart-I ปี 2558

ข้อสอบ Smart-I 

*** ข้อสอบ Smart-I มีทั้งหมด 4 วิชา คะแนนเต็ม 100 คะแนน ***

1. วิชาคณิตศาสตร์ (30 ข้อ 60 นาที) - โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส่วนมากจะเป็นข้อสอบเลข ม.ต้น และมีผสม ม.ปลายบ้างเล็กน้อย เป็นโจทย์เชาว์ โจทย์ปัญหา เน้นการวิเคราะห์และแก้ปัญหามากกว่าที่จะท่องสูตรตายตัว เรื่องที่ออกจะผสมๆกัน ได้แก่ ร้อยละ กำไรขาดทุน อัตราส่วน ของผสม ระยะทางความเร็ว ช่วยกันทำงาน การนับและความน่าจะเป็น สถิติเบื้องต้น เซต ฟังก์ชั่นเบื้องต้น ลำดับอนุกรม การตั้งสมการ โจทย์เชาว์ปัญหา เป็นต้น

(สำหรับวิชาคณิตศาสตร์นี้ ... พี่ปั้นเคลียร์เอง 555+!! ใครต้องการจริงจัง ม๊ะ!! ... SmartMathPro จัดไป)

ข้อควรระวัง ! ส่วนมากข้อสอบจะไม่ยากแต่มักจะทำไม่ทัน ต้องฝึกทำให้เร็วเข้าไว้ และต้องระวังโดนข้อสอบหลอกด้วยน้า

2. วิชาการอ่านคิดวิเคราะห์ (30 ข้อ 60 นาที) - ข้อสอบจะเป็นบทความภาษาไทยประมาณ 3 – 4 บทความ เน้นให้รู้จักการคิดวิเคราะห์ และจับใจความสำคัญและประเด็นที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อจากบทความ อาจเป็นบทความให้แง่คิด บทความเศรษฐกิจ บทความทั่วๆไปที่น่าสนใจ คำถามจะเน้นว่าเราเข้าใจ และจับใจความจากบทความได้รึเปล่า

(ระวังอย่าคิดไปเอง ให้ตอบตามจากบทความ !)

โดยปกติแล้วน้องๆมักจะทำคะแนนในส่วนนี้ได้มากที่สุด (เพราะพี่ว่าง่ายสุด) ส่วนมากคะแนนจะเกิน 60 – 70 คะแนน แทบทุกคน (แต่ฝึกๆไว้หน่อยก็ดีนะครับ พี่ปั้นจะมีแบบฝึกหัดให้)

3. วิชาภาษาอังกฤษ (40 ข้อ 60 นาที) - วิชานี้น่าจะหินที่สุดสำหรับข้อสอบ Smart-I ข้อสอบประกอบด้วย Reading 20 ข้อ , Vocab 10 ข้อ (เป็น Synonym 5 ข้อ และเติมคำ 5 ข้อ) , Sentence Complete (แกรมม่า) 5 ข้อ และ Error Identification 5 ข้อ คำศัพท์และบทความต่างๆจะค่อนข้างยากเมื่อเทียบกับการเรียนโดยเฉลี่ยของเด็ก ม.ปลาย เตรียมตัวมาดีๆนะครับ รูปแบบของข้อสอบจะคล้ายๆข้อสอบ TU-GET ของสถาบันภาษา (ง่ายกว่า TU-GET นิดหน่อย)

(ส่วนนี้ขอยกให้พี่โอม Forward English เป็นผู้ติวนะครับ ^___^ ใครต้องการเสริม Eng พี่โอมจัดไป)

4. วิชาความรู้รอบตัว (25 ข้อ 15 นาที) วิชานี้จะเป็นวิชาสุดท้ายของการสอบ เป็นข้อสอบความรู้รอบตัว แบบรอบตัวมากๆๆๆจริงๆจำนวนหนึ่ง (จะเรียกว่ารอบโลกเลยก็ว่าได้) และบางส่วนจะเป็นความรู้รอบตัวจากข่าวสารในช่วงนั้นทั้งในและต่างประเทศ ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ หรือเรื่องที่เด่นดังในช่วงนั้น – ปกติพี่จะมีสรุปข่าวและความรู้รอบตัวให้ทุกรอบนะครับติดตามได้ทุกรอบของการสอบ

คะแนน Smart-I ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง

บัญชี 4 ปี (รังสิต) – เรียนเอกบัญชี ตั้งแต่เดบิต เครดิต ทำงบการเงิน รู้การบันทึกบัญชี เรียนเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี ฯลฯ ซึ่งการจบปริญญาตรีสามารถเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้ครับ (ต้องสอบวิชาสอบบัญชีให้ผ่าน และเก็บชั่วโมงการเป็นออดิต

บริหาร 4 ปี (รังสิต) – เรียนการบริหารธุรกิจ ซึ่งจะแบ่งเป็น 7 สาขา ได้แก่
1.  สาขาวิชาการเงิน
2.  สาขาวิชาการตลาด
3.  สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4.  สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
5.  สาขาวิชาการบริหารอุตสาหการ และปฏิบัติการ
6.  สาขาวิชาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ
7.  สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดยสามารถเลือกวิชาเอก และเลือกอีกสาขาเป็นวิชาโทได้ด้วยนะครับ (เลือกเอกตอนปี 2)

หลักสูตร 5 ปี (ท่าพระจันทร์) – เป็นโครงการที่เรียนตรีควบโท (ตรี 3.5 ปี และโทอีก 1.5 ปี) เน้นการเรียนแบบบูรณาการ ให้เป็นบัณฑิตที่รู้รอบ รู้ภาพรวมขององค์ความรู้ตอนปริญญาตรี และรู้ลึกในแต่ละเอกตอนปริญญาโท โดยตอนปริญญาตรีก็จะมีให้เลือกเป็นบัญชี หรือบริหาร (หรือเรียกว่าบัญชี 5 ปี บริหาร 5 ปีนั่นแหละ) ซึ่งคะแนนก็ค่อนข้างสูงนิสนึง สำหรับตอนปริญญาโทจะมีให้เลือก 3 เอก คือ การบัญชี การเงิน และการตลาด สำหรับตอนปริญญาตรีจะมีแค่บัญชี และบริหารเท่านั้น บริหารไม่มีสาขาวิชาเอก

หลักสูตรอินเตอร์ (BBA) (ท่าพระจันทร์) – หลักสูตร 4 ปี ภาคภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 3 เอก
คือ การบัญชี การเงิน และการตลาด โดยจะเลือกเอกในตอนปี 2 สามารถยื่นควบคู่กับภาคไทยได้โดยไม่ตัดสิทธิ์ซึ่งกันและกัน (ปกติภาคไทย 4 อัน จะเลือกยื่นได้อันเดียว แต่เราสามารถยื่น BBA ไปด้วยได้) แต่เกณฑ์การคิดคะแนนจะคนละแบบ และยังสามารถใช้คะแนนสอบ SAT ยื่นได้อีกด้วย

เพิ่มเติม !! โครงการที่ใช้คะแนน Smart-I ได้

หลักสูตร DBTM ตรีควบโทการจัดการออกแบบ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) – การออกแบบเชิงธุรกิจ http://www.ap.tu.ac.th/th/news/?id=659&type=news

หมายเหตุ : ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ น้องที่เกรดเกิน 3 จะใช้แค่วิชาภาษาอังกฤษ แต่ถ้าไม่ถึงจะต้องใช้รวมทั้ง 4 วิชา รับรุ่นละประมาณ 120 คนครับ

เกณฑ์การคิดคะแนน Smart-I : น้ำหนักแต่ละวิชา

ภาคไทย
- คณิตศาสตร์ 30%
- การอ่านคิดวิเคราะห์ 30%
- ภาษาอังกฤษ 30%
- ความรู้รอบตัว 10%

ภาคภาษาอังกฤษ (BBA) 
- คณิตศาสตร์ 40%
- การอ่านคิดวิเคราะห์ 5%
- ภาษาอังกฤษ 40%
- ความรู้รอบตัว 5%
- และมีสอบสัมภาษณ์อีก 10%

สถิติคะแนน สูงสุด-ต่ำสุด Smart-I ปี 2558คลิกดูสถิติคะแนนย้อยหลังปีที่ผ่านๆมา >> คะแนนสูง - ต่ำย้อนหลัง 7 ปี <<

หวังว่าจะช่วยให้น้องๆเข้าใจการสอบ Smart-I มากขึ้นนะครับ

พี่ปั้น SmartMathPro

Jho JoJho

Author & Editor

สถาบันติวเลขอันดับ 1 เพื่อสอบ TU STAR - โครงการสอบตรบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย พี่ปั้น SmartMathPro ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์