สถิติคะแนน Smart-1 ย้อนหลัง 7 ปี

สถิติคะแนน Smart-1 (สูงสุด-ต่ำสุด) 

ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2551 - 2557


สถิติคะแนน Smart-1 2557

สถิติคะแนน Smart-1 2556

สถิติคะแนน Smart-1 2555

สถิติคะแนน Smart-1 2554

สถิติคะแนน Smart-1 2553

สถิติคะแนน Smart-1 2552
สถิติคะแนน Smart-1 2551
ที่มา : https://www.facebook.com/Admissions.TBS

Jho JoJho

Author & Editor

สถาบันติวเลขอันดับ 1 เพื่อสอบ TU STAR - โครงการสอบตรบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย พี่ปั้น SmartMathPro ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์