เฉลยข้อสอบเลข SMART-1 (รอบ 11/2557)

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ Smart-I 
(รอบ 11/2557 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 - เชียงใหม่)
By P'Pan Smartmathpro  

1. ชาคริส เดินไป รร. 3) 5 กม.
2. ความเร็วเฉลี่ย เร็วขึ้น 50 % 3) 65
3. ข้อวงกลม มีสี่เหลี่ยมข้างใน พี่ตอบ 3) 9 ไป ไม่ชัวมากๆ ... แต่ใครตอบ 8 ผิดชัวๆ
4. แก้วกรวยใส่น้ำ 4) 2,040 แก้ว
5. กล้วย มะพร้าว ถามว่า 13 ส้ม เท่ากับกี่มะพร้าว 2) 13
6. Send more money 1) 9 5 6 7 1 0 8บลาๆๆ (แทนช้อย)
7. ค่าเฉลี่ย 3 ตัว เรียงกัน มาก + น้อย ตอบ 2) 24
8. อนุกรม 1 1 3 4 9 9 27 ... ตอบ 1) 16
9. โรงงาน ช ญ 4) 1,870
10. โจร ลักพาตัวเด็ก 3) 100
11. เฉลี่ย 3 ห้อง 67 ตอบ 5) ไม่มีข้อถูก (ตอบ 10)
12. ผ้าย่าม กระเป๋าหนัง ถามราคา "ขาย" ต่างเท่าไหร่ 3) 125 (ถ้าทุนจะตอบ 100 โดนหลอกกันแน่เลย)
13. มี 5 ตัว เฉลี่ย 88 ถาม 2 ตัวรวท น้อยสุด 1) 165
14. ไฟกระพริบ 2 3 5 วิ ตอบ 3) 17 (ถ้านับครั้งแรก ต้องตอบ 17)
15. รูปภาพ เอาออก 1/4 โจทย์ไม่เคลียเลย ไม่บอกว่าเอาออก 1/4 เซน หรือ จากของเดิม พี่เลยตอบ 1) 12 + 1/4 555 แต่ถ้ามันคือ 1/4 ของเดิมต้องตอบ 5) ไม่มีข้อถูก (16)
16. A + B กำลัง 2 ตอบ 3) 6
17. โต๊ะมีกี่ตัว ตอบ 4) 6HT
18. หมากฝรั่ง ขาย 1) 3000 ชิ้น
19. มาเล สิงคโปร์ เซต 4) 120
20. มานีมานะ 5) 3 เท่า ไม่มีข้อถูก
21. สมชาย สมหญิง สมรัก 1) 20
22. ก๋วยเตี๋ยว ข้าวแกง 2) 20
23. ความชัน เส้นตรง 2) y = 4/3x + 12
24. มีห้อง A B ที่มีคนมาสอบเพิ่ม อยู่ห้อง B ค่าเฉลี่ยจะเป็น 4) 67
25. เส้นตรงตัดกัน 120 ตอบ 2) 16 เส้น
26. น้ำเชื่อม + น้ำ บลาๆ นุช หน่อย 4) 56%
27. จำนวนที่ไม่เกิน 4,000 มีกี่จำนวนที่หารด้วย 210 ลงตัว 3) 19 (ช้อย 3 มั้งน้า)
28. สี่เหลี่ยมพื้นที่ผิว 96 ปริมาตรเท่าใด 3) 64
29. ติดกระดุมได้ 3 เม็ด ใน 2 วินาที 3 นาที จะได้ 3) 270
30. จำนวนที่น้อยที่สุด ที่หารด้วย 4,5,6 แล้วเหลือเศษ 3 2) 63

คำตอบยังไม่แน่ใจหลายข้อนะครับ ไม่ยากแต่กำกวมเยอะ / การอ่านง่าย / ความรู้รอบตัวโคตรยากกก

- พี่ปั้น SmartMathPro 

ย้อนกลับไปหน้ารวม : เฉลยข้อสอบเลข Smart-1

Jho JoJho

Author & Editor

สถาบันติวเลขอันดับ 1 เพื่อสอบ TU STAR - โครงการสอบตรบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย พี่ปั้น SmartMathPro ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์