ข้อสอบความรู้รอบตัว Smart-I (2-2557)

ข้อสอบความรู้รอบตัว Smart-I

ที่ออกในการสอบ Smart-1 ครั้งที่ 2/2557 วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557
By P’ปั้น SmartMathPro และน้องๆที่มาติวช่วยกันนึก

ข้อสอบความรู้รอบตัว Smart 1 ครั้งที่ 2/2557 [พร้อมเฉลย]

1. DAX คือหุ้นของประเทศอะไร
ตอบ เยอรมัน

2. สารที่พบตามพืชมีฤทธิ์ทำให้แมลงเป็นอัมพาตคือ
ตอบ คาเฟอีน

3. กระดูกสะบักคือกระดูกส่วนใด
ตอบ ไหล่

4. ประเทศอะไรค่าครองชีพสูงที่สุด
ตอบ สิงคโปร์

5. M370 คือชื่อของอะไร
ตอบ เที่ยวบิน

6. รัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์คือ
ตอบ ชัชชาติ สิทธิพันธ์

7. ตึกที่สูงที่สุดในโลก
ตอบ เบิร์จ คาลิฟา

8. ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนเป็นคำกล่าวของใคร
ตอบ กุหลาบ สายประดิษฐ์

9. ข้อใดไม่ใช่มรดกโลก
ตอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทีลอซู

10. ฟุตบอลโลก 2014 จัดที่ประเทศใด
ตอบ บราซิล

11. ประเทศใหม่เป็นลำดับที่ 193 คือประเทศอะไร
ตอบ ซูดานใต้

12. รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน
ตอบ คำกล่าวของอับราฮัมลินคอน

13. สาเหตุของความขัดแย้งในยูเครน
ตอบ กลุ่มผู้สนับสนุนยุโรปและกลุ่มผู้สนับสนุนรัสเซีย

14. สภาอนุโลมแดงคือชื่อเดิมของสภาอะไร
ตอบ สภากาชาดไทย

15. ปีงบประมาณเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด
ตอบ ตุลาคม - กันยายน

16. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ IMF
ตอบ กำหนดอัตรแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

17. ยุงรำคาญเป็นพาหะนำโรคอะไร
ตอบ โรคไข้สมองอักเสบ

18. อะไรไม่ใช่ผลผลิตจากเชื้อรา
ตอบ น้ำปลา

19. ซุปเปอร์โบว์ลลีก เป็นชื่อของการแข่งขันอะไร
ตอบ อเมริกันฟุตบอล

20. ตด
ตอบ กลืนละเอียด

21. CEO. ที่ไม่ใช่ผู้หญิง
ตอบ Microsoft

22. ธนาคาที่รัฐประกันเงินมาก 100เปอร์เซ็น
ตอบ ธนาคารออมสิน

23. ผู้นำที่ไม่ใช่เผด็จการ
ตอบ มหาตะมะ คานธี

24. สมชัย ศรีสุทธิยากร
ตอบ กกต

25. ประเทศใดอยู่ในกลุ่ม Mint's
ตอบ เม็กซิโก

ปล.ฉบับแก้ไข 55555+
(เครดิต น้องเกมส์ สวนกุหลาบ)

ย้อนกลับไปหน้ารวม : ความรู้รอบตัว Smart-I

Jho JoJho

Author & Editor

สถาบันติวเลขอันดับ 1 เพื่อสอบ TU STAR - โครงการสอบตรบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย พี่ปั้น SmartMathPro ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์