กำหนดการโครงการรับตรง ปีการศึกษา 2557 (บริหาร-บัญชี ธรรมศาสตร์)

กำหนดการรับสมัครโครงการรับตรง SMART-I (2557)

กำหนดการโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  


11 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม 2556 (สมัครพร้อมคณะอื่นๆ)

ยื่นคะแนน SMART-I เพื่อสมัครโครงการรับตรง ทางระบบ Online www.reg.tu.ac.th
โดยต้องมีผลคะแนน SMART-I  เพื่อใช้ในการคัดเลือก ที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำและเป็นคะแนนที่มีอายุไม่เกิน
2 ปี (SMART-I ครั้งที่ 11/2554 - ครั้งที่ 1/2557) นับจากวันที่สอบถึงวันที่รับสมัคร

การยื่นคะแนน SMART-I


สำหรับในปีการศึกษา 2557 นี้ น้องๆสามารถยื่นคะแนน SMART-I ตั้งแต่ครั้งที่ 11/2554 - ครั้งที่ 1/2557

สำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยยื่นคะแนนสอบ Smart-1 มาก่อนเลย ปีนี้เป็นปีแรก หลายคนก็อาจจะสงสัยว่า จาก ตารางการสอบ Smart-1 กำหนดการวันสอบ 3 รอบสุดท้าย มันจะเกินวันที่ยื่นคะแนน แล้วทำไมถึงบอกว่ายื่นคะแนนได้ถึงครั้งที่ 1/2557 ???

พี่ปั้นก็อยากจะขออธิบายว่า " ในการ ยื่นคะแนน Smart-1 เพื่อสมัครเข้าโครงการรับตรง ของคณะบัญชี-บริหารธรรมศาสตร์นั้น โดยสำนักทะเบียนของคณะจะส่งข้อมูลต่างๆของน้องๆที่มายื่นสมัคร ให้กับทางศูนย์ทดสอบฯ (Smart-I) เพื่อตรวจสอบผลคะแนน Smart-I ครั้งที่ดีที่สุดของน้องๆ แล้วจะนำคะแนนของน้องมาประกอบการพิจารณาในการประกาศผู้มีสอบสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป หากจะให้พูดกันแบบง่ายๆก็คือ ระบบจะดึงคะแนนสอบจากที่เราเคยสอบ SMART-I นำมาจัดอันดับแบบอัตโนมัติ โดยจะรอผลการสอบของน้องๆถึงรอบ 1/2557 จากนั้นแล้วค่อยมาดูคะแนนของน้องๆจากที่ได้เคยสอบมาตั้งแต่รอบ 11/2554 ถึง รอบ 1/2557 และนำคะแนนสูงสุดที่สอบไป นำมาพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ ใครสอบ SMART-I หลายครั้งก็ดึงคะแนนครั้งที่ได้สูงสุดมาใช้ (หากใครที่สอบครั้งเดียวก็ดึงคะแนนครั้งเดียวที่สอบไปนั้นมาใช้) "

*** หมายเหตุ : ตามเท่าที่พี่ปั้นทราบข่าวมา สำหรับ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) จะใช้คะแนน Smart-I ได้ถึงแค่รอบสอบขอนแก่นเท่านั้น (สอบรอบ 12/2556) *** 

11 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2556 (พร้อมคณะอื่นๆ)

ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
(จำนวนเงิน 100 บาท ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

หลังชำระเงินค่าสมัคร 3 วัน ทำการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และการชำระเงิน www.reg.tu.ac.th

10 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ทาง www.reg.tu.ac.th และ www.tbs.tu.ac.th)

22 กุมภาพันธ์ 2557

สอบสัมภาษณ์ (ที่ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต www.tbs.tu.ac.th)

10 มีนาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา2557
(ทาง www.reg.tu.ac.th และ www.tbs.tu.ac.th)

29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2557

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing House
(มีสิทธิ์ยืนยืนเข้าศึกษาได้เพียง 1 คณะ 1 สถาบันการศึกษา เท่านั้น www.cuas.or.th)

11 มิถุนายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ทาง www.reg.tu.ac.th

*** หมายเหตุ *** 
กำหนดการดังกล่าวอาจมีเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารใน www.reg.tu.ac.th และ www.tbs.tu.ac.th

ที่มา : http://www.tbs.tu.ac.th/12/th/page.php?menu_id=73

>>> คะแนนสอบ SMART-I สถิติย้อนหลังและบทวิเคราะห์ <<<

Jho JoJho

Author & Editor

สถาบันติวเลขอันดับ 1 เพื่อสอบ TU STAR - โครงการสอบตรบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย พี่ปั้น SmartMathPro ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์