กำหนดการสอบ Smart-1 ปี 2556

กำหนดการสอบ Smart-1 ปี 2556


กำหนดการสอบ-Smart-1-ปี-2556

เกณฑ์การคิดคะแนนสอบ Smart-1

ภาคไทย : คณิตศาสตร์ 30% การอ่าน 30% ภาษาอังกฤษ 30% และความรู้รอบตัว 10%

BBA (อินเตอร์) : คณิตศาสตร์ 40% การอ่าน 5% ภาษาอังกฤษ 40% และความรู้รอบตัว 5%

*** BBA ควรได้คะแนนรวม ราวๆ 65-66% ขึ้นไป (เต็ม 90%) และได้คะแนนเลขกับอังกฤษรวมกันมากกว่า 140 

>>> ดูสถิติคะแนนสอบ SMART-1 ย้อนหลัง 5 ปี <<<  
>>> กำหนดการสอบ Smart-1 ปี 2557 <<<

Jho JoJho

Author & Editor

สถาบันติวเลขอันดับ 1 เพื่อสอบ TU STAR - โครงการสอบตรบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย พี่ปั้น SmartMathPro ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์