สรุป ความรู้รอบตัว Smart1 2556-1 (part 9)

ความรู้รอบตัว และ ข่าวอัพเดต ณ.วันที่ 14 มีนาคม 2556 
รวบรวมโดย P’Dear 

ความรู้รอบตัว ... รู้ไหมว่า

• ธนาคารโลกกำหนดเส้นแบ่งความยากจนไว้ที่ 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

• SWIFT code เป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้ระบุสาขาของธนาคารทั่วโลก สำหรับการโอนเงินข้ามประเทศ

• นามสกุลทานากะ เป็นนามสกุลที่มีใช้มากอันดับ 4 ในประเทศญี่ปุ่น

• 30 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่เคยมีใช้ในอดีตในปฏิทินของสวีเดนและโซเวียต

• ชื่อรัฐสภาแห่งใหม่ของไทย คือ “สัปปายะสภาสถาน” โดยคำว่า สัปปายะ แปลว่า สบาย ในทางธรรม หมายถึงสถานที่ประกอบกรรมดี

• ปรีดี เกษมทรัพย์ เป็นผู้ริเริ่มให้บรรยายวิชากฎหมายแพ่ง นิติปรัชญา ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย และหลักวิชาชีพนักกฎหมาย ขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

• อีเห็น เป็นสัตว์กินเนื้อ เมื่อนำมาเลี้ยงด้วยเมล็ดกาแฟ มูลถ่ายออกมาได้เป็นกาแฟขี้ชะมดมีรสชาติดีราคาสูง

• องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติได้มีมติให้มีการจัดตั้ง "วันดินโลก" ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

• พันธมิตรสายการบินหลักสามรายคือ สตาร์อัลไลแอนซ์, วันเวิลด์และสกายทีม มีส่วนแบ่งการตลาดรวมทั้งหมดราวร้อยละ 77 ของการบินพาณิชย์โลก
- Star Alliance เป็นเครือข่ายพันธมิตรสายการบินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสายการบินก่อตั้ง 5 สายการบินคือ แอร์แคนาดา ลุฟต์ฮันซา ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม และการบินไทย ปัจจุบันมีสายการบินเข้าร่วมจำนวน 27 สายการบิน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟรังค์ฟูร์ทอัมไมน์ ประเทศเยอรมนี
- Sky team เป็นเครือข่ายพันธมิตรสายการบินขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ปัจจุบันมีสายการบินเข้าร่วมเป็นสมาชิกจำนวน 15 สายการบิน และกำลังจะเข้าร่วมเพิ่มอีก 4 สายการบิน
- One world เป็นเครือข่ายพันธมิตรสายการบินลำดับ 3 ของโลก ปัจจุบันมีสายการบินเข้าร่วมจำนวน 11 สายการบิน

• สี่เสือแห่งเอเชียหมายถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วใน ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้และไต้หวัน

• อาเซียนมีสมาชิกเป็นประเทศด้อยพัฒนาสามประเทศได้แก่ ลาว พม่า และกัมพูชา ทั้งสามประเทศนี้ล้วนมีพรมแดนติดกับประเทศไทย

• มหาวิทยาลัยลุนด์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของยุโรป เป็นสถาบันเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย และมักจะถูกจัดอันดับอยู่ในมหาวิทยาลัยดีเด่น 100 ลำดับแรกของโลกเสมอ

• เพลงชาติอุรุกวัยเป็นเพลงชาติที่ยาวที่สุดในโลก คือ มีความยาวห้องเสียง 105 บาร์

ย้อนกลับ

Jho JoJho

Author & Editor

สถาบันติวเลขอันดับ 1 เพื่อสอบ TU STAR - โครงการสอบตรบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย พี่ปั้น SmartMathPro ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์