สรุป ความรู้รอบตัว Smart1 2556-1 (part 7)

ความรู้รอบตัว และ ข่าวอัพเดต ณ.วันที่ 14 มีนาคม 2556 
รวบรวมโดย P’Dear 

สมเด็จพระสันตะปาปา

• สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงประกาศสละสมเด็จพระสันตะปาปา ในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากมีพระชนมายุมากขึ้นจึงไม่ทรงสามารถปฏิบัติพระกรณียกิจได้อย่างเต็มที่
- มีพระนามเดิมว่า โยเซฟ รัทซิงเงอร์ เป็น ชาวเยอรมัน
- เป็นสมเด็จพระสันตะปาปาที่มีอายุมากที่สุดที่เคยได้รับเลือก
- ภายหลังการสละตำแหน่ง พระองค์จะดำรงตำแหน่งเป็น พระสันตะปาปากิตติคุณ
- รายชื่อสมเด็จพระสันตะปาปาที่สละตำแหน่งก่อนหน้า ตาม ในสารบบ (Canonical) คือ
สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 5 และ สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 12

• การประชุมลับเพื่อเลือกพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 จะมีขึ้นที่โบสถ์น้อยซิสทีน โดยพระคาร์ดินัล ที่มีสิทธิลงคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 80 ปี ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวน 115 คน ส่วนผู้ที่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปามี 67 คน
- วิธีการเลือกก็คือ พระคาร์ดินัลจะเขียนชื่อผู้สมัครลงในกระดาษที่มีข้อความภาษาละติน และห้ามลงคะแนนให้ตัวเอง จากนั้นก็พระคาร์ดินัล เรียงตามลำดับอาวุโส จะเดินไปยังแท่นบูชา เพื่อหย่อนกระดาษลงถ้วย ตามด้วยการนับคะแนนและประกาศผลต่อหน้าทุกคน หากมีพระคาร์ดินัลคนใดได้รับคะแนนเกิน 2 ใน 3 หรือเกิน 77 เสียง ก็จะได้เป็นพระสันตะปาปาทันที
- แต่ถ้าไม่มี ก็ต้องลงคะแนนใหม่ โดยแต่ละวันลงคะแนนเสียงได้ไม่เกิน 4 ครั้ง ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ยกเว้นวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดพัก และในระหว่างนี้ พระคาร์ดินัลทั้งหมดจะพักที่โรงแรมด้านหลังมหาวิหารเซ้นต์ปีเตอร์ และห้ามสื่อสารกับโลกภายนอก สำหรับสถิติการเลือกพระสันตะปาปาที่ใช้เวลานานที่สุดคือ ในศตวรรษที่ 13 ใช้เวลา 2 ปี 9 เดือนกับอีก 2 วัน

• พระคาร์ดินัลคอร์เค มารีโอ เบร์โกกลีโอ จากอาร์เจนตินา ได้รับเลือกตั้งเป็น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
- พระองค์เป็นสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์แรกแห่งโรมันคาทอลิกที่มาจากละตินอเมริกา
- เป็นพระสันตะปาปา องค์ที่ 266
- ทรงเลือกพระนาม "ฟรานซิส" ซึ่งหมายถึงนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี

• พระสันตะปาปา คือ มุขนายกแห่งคริสตจักรกรุงโรม และผู้นำคริสตจักรโรมันคาทอลิกทั่วโลก โดยคริสตจักรถือว่าพระสันตะปาปาเป็นผู้สืบตำแหน่งจากนักบุญซีโมนเปโตร อัครทูตของพระเยซู

• เขตอำนาจทางคริสตจักรของพระสันตะปาปาเรียก สันตะสำนัก ตั้งอยู่ที่กรุงโรม โดยถือตามความเชื่อสืบมาว่า นักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลอัครทูต ได้พลีชีพเป็นมรณสักขีในศาสนาคริสต์ที่นี่ พระสันตะปาปายังทรงดำรงตำแหน่งประมุขนครรัฐวาติกันด้วย ซึ่งเป็นรัฐอธิปไตยที่ตั้งอยู่ภายในกรุงโรม

• ตำแหน่งพระสันตะปาปาถือเป็นในตำแหน่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตำแหน่งหนึ่ง และมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์โลก

• คริสตจักรโรมันคาทอลิกถือว่า นักบุญเปโตร เป็นพระสันตะปาปาองค์แรก โดยท่านได้ถูกจับตรึงกางเขน และท่านได้ขอร้องให้เอาศีรษะทิ่มลงหิน โดยกล่าวว่าท่านไม่สมควรที่จะตายในลักษณะเดียวกับพระเยซูผู้เป็นพระอาจารย์

• มีการพยากรณ์กันว่า พระสันตะปาปาองค์สุดท้ายจะใช้พระนามว่า เปโตร (สมเด็จพระสันตะปาปาเปโตรที่ 2)

ย้อนกลับ

Jho JoJho

Author & Editor

สถาบันติวเลขอันดับ 1 เพื่อสอบ TU STAR - โครงการสอบตรบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย พี่ปั้น SmartMathPro ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์